วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560

สุขภาพทั่วไป การขาดวิตามินและเกลือแร่ ฯลฯ

สุขภาพทั่วไป การขาดวิตามินและเกลือแร่ ฯลฯการขาดวิตามินและเกลือแร่ ของผู้สูงอายุ

      การที่ร่างกายได้รับวิตามินและเกลือแร่จากอาหารย่อมดีกว่าได้มาจากสารอาหารเสริม(สารสังเคราะห์ที่ผลิตขึ้น)แต่ในกรณีของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ได้รับอาหารที่มีคุณค่าอยู่ทุกวัน ดังนั้นการรับวิตามินรวมซึ่งมีวิตามินที่มีคุณค่าจำเป็นอยู่ด้วยนั้นถือเป็นเรื่องดีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า จะเป็นการทดแทนอาหารที่มีคุณค่าที่ต้องพยายามรับประทานให้ได้
          การรับประทานวิตามินรวมมักเป็นการปฎิบัติที่มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยเนื่องจากการขาดวิตามินและเกลือแร่ หรือผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการขาด พวกนี้ได้แก่ ผู้ที่รับประทานอาหารไม่เพียงพอ,ผู้ที่มีความผิดปกติของอวัยวะร่างกายหรือผู้ได้รับยาบางชนิด   เหล่านี้อันเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะโภชนาการต่ำ(undernutrition) ผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านพักคนชราและผู้ที่ได้รับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลานานจะเป็นกลุ่มเสียงต่อภาวะนี้  ผู้สูงอายุที่จำต้องได้รับอาหารทางเส้นเลือดเป็นเวลานานอาจอยู่ในสภาพขาดวิตามินเกลือแร่ด้วย
         ผู้คนบางพวกเชื่อว่าการรับประทานวิตามิน ปริมาณ ขนาดสูง บางชนิด อย่างเช่น วิตามิน ซี วิตามิน อี หรือ ธาตุสังกะสีสามารถป้องกันโรคได้ อย่างไรก็ตามมีหลักฐานน้อยมากที่บ่งว่าการรับประทานวิตามินเกลือแร่ในขนาดปริมาณสูงๆจะให้ประโยชน์มากกว่าขนาดปริมาณมาตราฐานตามแพทย์สั่งที่ตำรากำหนดไว้การขาดแคลนที่เกิดกับผู่สูงอายุอาจขยายรวมไปถึงการขาดกรดโฟลิกแอซิก(โฟเลต) วิตามินบี12 วิตามิน ซีวิตามิต ด๊ แคลเซียม  แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส โปตัสเซียม โซเดียม และสังกะสี โดยปกติเราสามารถตรวจพบจากอาการที่ปรากฏแสดงออกมาและจากผลการตรวจเลือดที่วัดระดับของวิตามิน เกลือแร่ สำหรับการรักษานั้นขึ้นอยู่กับระดับการขาดแคลนของผู้ป่วย ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับการให้รับผลิตภัณฑ์สารอาหารเสริม
          นอกจากนี้ อาการป่วยผิดปกติของร่างกายก็อาจเกิดขึ้นได้ในกรณีเกลื่อแร่ที่ละลายอยู่ในของเหลวตามร่างกายไม่สมดุลกัน สารละลายเกลือแรเหล่านี้ เราเรียกว่า อีเล็คโตไลท  อย่างเช่น โซเดียม ครอไรด และโปตัสเซียม
             มีการขาดวิตามินและเกลือแร่หลายชนิดที่มักเกิดกับผู้สูงอายุ  แต่ในทีนี้จะขอยกมาแสดงให้เห็นเท่าที่เกิดได้บ่อยและเป็นกรณีสำคัญดังตารางที่แจกแจงข้างล่างนี้                

อาการเจ็บป่วยเนื่องจากร่างกายขาดวิตามินและเกลือแร่

เกลือแร่/วิตามินที่ขาด
สาเหตุจาก
อาการป่วย
การรักษา/บำบัด
โฟลิกแอซิก (โฟเลตFolic acid
รับประทานอาหารที่มีโฟลิกแอซิกน้อย
-ดื่มสุรา,แอลกอฮอลบ่อยมากเกินควร
-ร่างกายไม่สามารถดูดซึม โฟลิกแอซิกจากอาหารที่ระบบทางเดินกระเพาะอาหารได้ เกิดภาวะ Malabsorption
-การรับประทานยาบางตัวเช่น
 -Methotrexate*
-Trimethotrexate**
-Phenytoin***

-Triamterene****

จำนวนเม็ดเลือดแดงต่ำ เกิดโรคโลหิตจางanemia
-กล้ามเนื้อเปรี้อยอ่อนแรง
-เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
-อาจเกิดมะเร็ง
รับประทานอาหารที่มีปริมาณกรดโฟลิกสูงเช่น ขนมปังเสริมวิตามิน,พาสต้า,เซริล,ผักสดใบสีเขียวและผลไม้รสเปรี้ยว
-รับประทานโฟลิกแอซิก(ที่ผลิตขึ้น)เสริม
วิตามินบี12
Vitamin B12
-ระบบย่อยอาหารไม่สามารถดูดซึมวิตามินบี12จากอาหารเนื่องจากปริมาณน้ำย่อยในกระเพาะอาหารน้อย  เรียกภาวะนี้ว่า  hypochlorhydria
-กระเพาะอาหารเกิดการติดเชื้อพวก Helicobacter pylori
-เคร่งครัดกับการกินอาหารมังสะวิรัต มากเกิน

-ได้รับการผ่าตัดกระเพาะอาหารหรือ มีความผิดปกติต่อลำไส้เล็ก
-โลหิตจาง
-รู้สึกเสี่ยวแป๊บหรือไม่ก็ไร้ความรู้สึกที่เท้า,มือ
-สูญเสียการทรงตัว
-อ่อนแอ
-บุคลิกส่วนตัวเปลื่ยน

-ในกรณีที่ขาดมากๆ ร้ายแรง จิตใจจะสับสน   หรือเริ่มเป็นโรคจิตเสื่อมdementia
ให้วิตามินบี12 เสริมทุกๆเดือนโดยการฉีดเข้ากล้าม หรือรับประทานวิตตามินบี12(ที่ผลิตขึ้น)เสริม
วิวิตามินซี
Vitamin C
-รับประทานอาหารที่มีวิตามิน ซีไม่มากพอ
-การสูบบุหรี่จะเพิ่มความต้องการของวิตามิน ซีของร่างกายมากขึ้นอีก

-ร่างกายอยู่ในภาวะที่ทำการฟอกเลือด haemodialysis
-เกิดช่ำและเลือดออกได้ง่าย
-เหงือกบวม

-แผลหายช้า
-ให้รับประทานอาหารที่มีวิตามินซีสูง

และวิตามินซีที่ผลิตขึ้นเสริม
วิวิตามิน ดี
Vitamin D
-ช่วงเวลาถูกแดดน้อย
-รับประทานอาหารที่มีวิตามินดีได้ไม่พอเพียง
-ไตหรือตับเสือม ทำงานไม่สมบูรณ์

-รับประทานยาพวก Anticonvolsion แก้ลมชัก

-


มีความเสี่ยงที่กระดูกจะแตก หัก
เพราะว่า ความหนาแน่นกระดูกลดลง

อ่อนแอ
-ให้ดื่มนมที่อุดมไปด้วยวิตามิน ดี
-ให้รับประทานวิตามินดี(ที่ผลิตขึ้น)เสริม
-อยู่ในที่แจ้งถูกแสงแดดให้มาก

-รับประทานวิตามินดี(ที่ผลิตขึ้นเสริม)
แคลเซียม
Calcium
-รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมไม่พอเพียง
-ร่างกายขาดวิตามินดีซึ่งทำหน้าที่ช่วยให้ร่างกายดูดรับแคลเซียม
-ไตเสื่อม,ต่อมพาราไทรอยด์ก็เสื่อมหรือเป็นโรคตับอ่อนอักเสบPancreatitis
-เพิ่มความเสี่ยงกระดูกแตกหักเพราะความหนาแน่นกระดูกลดลง,กระดูกอ่อน,
-กล้ามเนื้อกระตุกเป็นตระคริวง่าย
-จิตใจสับสน Confusion
-รับประทานอาหารที่มีปริมาณแคลเซียมสูง อย่างเช่น นม,โยเก็ต

-รับประทานแคลเซียมที่ผลิตขึ้นเสริม       
แม็แม็กนีเซียม
Magnesium

-รับประทานอาหารที่มีแม๊กนีเซียมไม่พอเพียง
-ร่างกายมีไตเสื่อม,เป็นเบาหวานหรือ
-ระบบย่อยอาหารเสื่อมไปรบกวนการดูดซึมแม๊กนิเซียม
-ท้องเสีย
-ดื่มแอลกอฮอล,สุรามากไป


อยากอาหารน้อยลง เบื่่อาหาร
คลื่นไส้ อาเจียร
ง่วงนอนบ่อย
กล้ามเนื้ออ่อนแรงและเกร็ง
ร่างกายสั่น


ให้รับประทานอาหารที่มี
แม๊กนีเซียมสูง เช่น
ผักที่มีใบ,ลูกนัท,เมล็ดธัญพืช,อาหารทะเล
หรือในรายทีี่รุนแรงให้แม๊กนีเซียมเสริมทางเส้นเลือดหรืดแีดเข้ากล้าม

ฟอสฟอรัส
Phosphorus
-รับประทานอาหารที่มีธาตุฟอสฟอรัสไม่เพียงพอ

-ไตเสื่อมหรือระบบย่อยอาหารทำงานผิดปกติซึงลดทอนการดูดซึมฟอสฟอรัส
-โดยปกติไม่ปรากฏอาการแต่เมื่อถึงระดับร้ายแรงจะเบื่ออาหารสูญเสียความอยากอาหารกล้ามเนื้ออ่อนแรง รุ่นแรงมากถึงกับโคม่าและตายได้
-ให้ดืมนมจำนวนมาก
-รับประทานฟอสฟอรัสที่ผลิตขึ้นเสริม

-ในรายที่รุนแรงมากให้ฉีดเข้าเส้น

โปตัสเซียม
Potassium
-รับประทานยาขับปัสสาวะ

-ท้องเสียหรืออาเจียรบ่อยครั้งเป็นจำนวนมาก
-กล้ามเนื้อล้าหมดแรงFatigue
-จิตใจสับสน
-กล้ามเนื้ออ่อนแรงจนเป็นตะคริว
-ในรายที่ขาดมากๆเปรี้ยเป็นอัมพาตParalysis
-เกิดภาวะหัวใจเสียจังหวะ arrhythmias
-รับประทานอาหารที่มีโปตัสเซียมสูง
เช่น นม,ธัญญพืชสีเขียวทั้งหมด,ผักใบสีเขียว,ถั่ว,ลูกพรุนและผลไม้หลายชนิด อย่างกล้วยและส้ม

-รับประทานโปตัสเซียมที่ผลิตขึ้นเสริม

โซเดียม

Sodium
-ดื่มน้ำมากเกินไปหรือไม่ก็อาหารที่รับประทานที่มีระดับเกลือโซเดียมต่ำ
-ได้รับอาหารทางสายยางเข้าเส้นเลือดทีมีปริมาณเกลือโซเดียมไม่เพียงพอ
-กินยาขับปัสสาวะ
-อาเจียนหรือท้องเสียเรื้อรัง
-มีโรคหัวใจล้มเหลว

-ไตเสื่อมสมรรถภาพ cirrhosis


-จิตใจสับสน
-ง่วงนอนง่าย ,เซี่ยงซึม Drowsiness
-หายใจผิดปกติ
-กล้ามเนื้ออ่อนแรง
-เกิกโรคชัก seizures
-ให้น้ำเกลือโซเดียมทางเส้นเลือดหรือรับประทานเกลือแกงที่ปรุงรสหาร Zinc
สังกะสี  Zinc  


-รับประทานอาหารที่มีแร่สังกะสีน้อย
-เป็นโรคเบาหวานหรือ cirrhosis
-กินยาขับปัสสาวะ
-ดื่มสุราแอลกอฮอลมากเกิน

-ระบบทางเดินอาหารลำไส้ไม่สามารถดูดซึมธาตุสังกะสีได้
-เบื่ออาหารไม่อยากรับประทาน
-ความรู้สึกรับรู้รสเสื่อมลง
-แผลหายยาก อยู่นาน
-ติดเชื้อโรคได้ง่าย
-รับประทานธาตุสังกะสีที่ผลิตขึ้นเสริมซึ่งอาจทำให้กระเพาะปั่นป่วนและมีอาการอื่นตามมา
ข้อมูลอ้างอิง  ..The Merck Manual of Health & Aging


คลิกสั่งซื้อที่นี่ >>www.vitaminth.com

ติดตามเราเป็นเพื่อนเฟสบุค   http://www.facebook.com/vitaminthai 
ติดตามกูรูด้านสุขภาพทางไลน์   http://line.me/ti/p/%40vitaminthailand
สนใจสินค้าสุขภาพและความงาม www.vitaminth.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Viral