วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

คำถาม: มีอาการปัสสาวะแสบขัด และมีน้ำขุ่นๆเหลืองๆ ออกมาที่ทางเดินปัสสาวะ คืออะไร?


ผู้ป่วยมีอาการปัสสาวะแสบขัด และมีน้ำขุ่นๆเหลืองๆ ออกมาที่ทางเดินปัสสาวะ คืออาการอักเสบของท่อปัสสาวะ (Urethritis) โดยส่วนใหญ่มักเกิดจากการติดเชื้อ สามารถแบ่งได้คร่าวๆ 2 ชนิด ได้แก่

1.โรคหนองในแท้ (Gonoccocal urethritis) เกิดจากเชื้อ Neisseria gonorrhoeae เป็นเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ ลักษณะกลมอยู่กันเป็นคู่ (diplococci) ระยะแฝงอยู่ในร่างกาย 1-14 วัน และจะเริ่มแสดงอาการเมื่อได้รับเชื้อแล้ว 2-8 วัน โดยสาเหตุส่วนใหญ่มักติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่อาจเกิดได้จากสาเหตุอื่นๆแต่มีโอกาสน้อยเพราะเชื้อจะสามารถอยู่นอกร่างกายได้เป็นเวลาน้อยเนื่องจากจะตายก่อน ลักษณะอาการแสดงคือปัสสาวะแสบขัด อักเสบทางเดินปัสสาวะและมีหนองข้นเหมือนนมข้นไหลออกจากปลายอวัยวะเพศ
การรักษาด้วยยา : Ceftriazone 125 mg ฉีดเข้ากล้ามเนื้อครั้งเดียว (WHO)
Ceftriazone 250 mg ฉีดเข้ากล้ามเนื้อครั้งเดียว (CDC)
Cefixime 400 mg รับประทานครั้งเดียว (WHO,CDC)
Ciprofloxacin 500 mg รับประทานครั้งเดียว (WHO)
Azithromycin 2000 mg รับประทานครั้งเดียว (CDC,ใช้เมื่อเมื่อแพ้ยากลุ่ม cephalosporin)

2.โรคหนองในเทียม(Nongonoccocal urethritis) ส่วนใหญ่ 15-40% เกิดจากเชื้อ Chlamydia trachomatis ระยะแฝงอยู่ในร่างกาย 7-35 วัน และจะเริ่มแสดงอาการเมื่อได้รับเชื้อแล้ว 7-21 วัน อาการแสดงคล้ายหนองในแท้แต่รุนแรงน้อยกว่า อาจปัสสาวะแสบขัดมีของเหลวสีขาวเหมือนน้ำซาวข้าวออกจากอวัยวะเพศ บางรายไม่มีอาการแสดง
การรักษาด้วยยาหลัก : Azithromycin 1000 mg รับประทานครั้งเดียว
Doxycycline 100 mg รับประทานวันละ 2 ครั้ง นาน 7 วัน
การรักษาด้วยยาทางเลือก : Erythromycin 500 mg วันละ 4 ครั้ง นาน 7 วัน
Roxithromycin 150 mg วันละครั้ง นาน 7 วัน
Amoxicilin 500 mg วันละ 3 ครั้ง นาน 7 วัน
Tetracycline 500 mg วันละ 4 ครั้ง นาน 7 วัน
Levofloxacin 500 mg วันละครั้ง นาน 7 วัน
Ofloxacin 300 mg วันละ 2 ครั้ง นาน 7 วัน

สำหรับยาที่ใช้รักษาโรคหนองในแท้ซึ่งองค์การนามัยโรคและกรมควบคุมโรคสหรัฐอเมริกาแนะนำเหมือนกัน ได้แก่ Cefixime 400 mg รับประทานครั้งเดียว และเนื่องจาก1ใน3 ของผู้ที่เป็นโรคหนองในมักพบการติดเชื้อโรคหนองในเทียมร่วมด้วยจึงต้องใช้ยา Azithromycin 1000 mg รับประทานครั้งเดียว หรือ Doxycycline 100 mg รับประทานวันละ 2 ครั้ง นาน 7 วัน เป็นยาทางเลือกหลัก
สำหรับการใช้ยา Azithromycin 2000 mg รับประทานครั้งเดียว จะครอบคลุมทั้งโรคหนองในแท้และโรคหนองในเทียม แต่ไม่ควรเนื่องจาก Azithromycin ใช้ในโรคหนองในแท้ในกรณีแพ้ยา
กลุ่มcephalosporin เท่านั้นเพราะอาจทำให้เชื้อดื้อยาได้เร็วขึ้น

คลิกหรือสแกนสอบถามข้อมูลทางไลน์

พบร้านยาใกล้บ้านคุณ - ปรึกษาเภสัชกรฟรี ติดต่อ หรือ LINE: @105jmtop  หรือ LINE: 100s และ โทร. 0927355448 (ร้านขายยา แถว รังสิต คลองหลวง คลองสาม ลำลูกกา ธัญบุรี ปทุมธานี ม.กรุงเทพ ม.ธรรมศาสตร์ ม.รังสิต พลัมคอนโด พลัม89 ลุมพินีคอนโด )

ที่มา :(1) อังคณา เจริญวัฒนาโชคชัย. แนวทางการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ [อินเทอร์เน็ต]. 2553 [เข้าถึงเมื่อ 29 เมษายน 2556]. เข้าถึงได้จาก : http://www.med.cmu.ac.th/dept/family/20 ... ed-disease
(2) Barbara G, Joseph T, Terry L, Cecily V. Pharmacotherapy Handbook. 8th ed. New York: McGraw-Hill Companies; 2012
(3)Centers of Disease Control and Prevention. Sexually Transmitted Disease Guidelines 2010. [Internet]. 2010 [cited 29 April 2013]. Available from : http://www.cdc.gov/std/treatment/2010/default.htm.
(4)World Health Organization. Guidelines for the management of sexually transmitted infections. [Internet]. 2004 [cited 29 April 2013]. Available from : http://www.who.int/hiv/pub/sti/pub6/en/


พบร้านยาใกล้บ้านคุณ - ปรึกษาเภสัชกรฟรี ติดต่อ หรือ LINE: @105jmtop  หรือ LINE: 100s และ โทร. 0927355448 (ร้านขายยา แถว รังสิต คลองหลวง คลองสาม ลำลูกกา ธัญบุรี ปทุมธานี ม.กรุงเทพ ม.ธรรมศาสตร์ ม.รังสิต พลัมคอนโด พลัม89 ลุมพินีคอนโด )

1 ความคิดเห็น:

  1. พบร้านยาใกล้บ้านคุณ - ปรึกษาเภสัชกรฟรี ติดต่อ หรือ LINE: @105jmtop หรือ LINE: 100s และ โทร. 0927355448 (ร้านขายยา แถว รังสิต คลองหลวง คลองสาม ลำลูกกา ธัญบุรี ปทุมธานี ม.กรุงเทพ ม.ธรรมศาสตร์ ม.รังสิต พลัมคอนโด พลัม89 ลุมพินีคอนโด )

    ตอบลบ

Viral